Mo4com

Over mo4com

Wij associëren ons met de zeearend; de arend heeft een helikopterview over zijn hele gebied, heeft oog voor de kleinste details, en gaat snel en doelgericht te werk.

mo4com

Wat doen we?

Wij produceren films, realistische 3D visualisaties en animaties. Wij doen dit voor overheden, wetenschappelijke instituten en het bedrijfsleven. Zo maken wij het mogelijk om natuurcompensatie en -herstelprojecten aan stakeholders en het algemeen publiek te presenteren en de waarde ervan te illustreren. Maar ook het bedrijfsleven zijn wij van dienst. Met behulp van onze producties en niet van echt te onderscheiden visualisaties kunnen ambities en plannen alsmede de impact ervan in de tijd zichtbaar worden gemaakt. Kort en krachtig. Helder en overtuigend. Wetenschappelijk onderbouwd!

mo4com

Wat maakt ons uniek

Wat ons uniek maakt is dat wij vanuit Mo4Com nauw samen werken met universiteiten, wetenschappelijke instituten (waaronder het NIOZ) en uiteenlopende innovatieve bedrijven en 3d specialisten. De bundeling van krachten maakt het mogelijk om films te produceren met impact.

mo4com

Soorten opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers zijn overheden, commerciële bedrijven, kennisinstituten, instanties of combinaties van deze actoren binnen projecten en programma’s. Maar ook het bedrijfsleven zijn wij van dienst. Met behulp van onze producties en niet van echt te onderscheiden visualisaties kunnen ambities en plannen alsmede de impact ervan in de tijd zichtbaar worden gemaakt. Kort en krachtig. Helder en overtuigend. Wetenschappelijk onderbouwd!

Ons team

Johan van de koppel

Adviseur en modelleur

Johan is onderdeel van het spin-off bedrijf Mo4Com dat als doel heeft deze nieuwe techniek te valoriseren. Zijn rol binnen Mo4Com is die van ecologisch adviseur en modelleur.

Frans de Bruijckere

Procesbegeleider

Binnen Mo4Com wordt Frans ingezet als procesbegeleider om samen met de opdrachtgever en de andere vennoten te komen van idee tot realisatie. Daarnaast is hij actief op het gebied van PR, het werven van potentiële klanten en het ontwikkelen van samenwerkingsvormen.

Rob schieman

Procesbegeleider

Binnen Mo4Com wordt Rob ingezet als procesbegeleider om samen met de opdrachtgever en de andere vennoten te komen van idee tot realisatie.

Elvin de Kok

Visual designer

Binnen Mo4Com wordt Elvin ingezet als visual designer.