Mo4com

Overheden

De nationale en internationale milieu- en natuurwetgeving verplicht overheden en bedrijven te compenseren voor activiteiten die direct of indirect schade aan natuurlijke ecosystemen berokkenen. Compensatiemaatregelen die ontwikkeld worden kunnen soms op onverwachte weerstand stuiten van stakeholders en van het algemene publiek, met name als voor compensatie en natuurontwikkelingsplannen beslag gelegd wordt op gebieden die nu in menselijk gebruik zijn. Dit kan leiden tot politiek of sociaal-maatschappelijk controversiële situaties, die voorkomen kunnen worden een goede communicatiestrategie.

Mo4Com helpt overheden en bedrijven graag met het opzetten van een goede PR campagne, wetenschappelijk onderbouwd en gebaseerd op het visualiseren van de ontwikkeling van natuurcompensatie en -herstelprojecten in de tijd. Met hulp van 3D computergraphics, animaties en conventioneel film materiaal.